Lise Beden Eğitimi

Lise Beden Eğitimi

OKULUMUZDA BEDEN EĞİTİMİ DERSLERİMİZ

Beden eğitimi derslerimiz haftada 2 ders saati olarak uygulanır. 1. Ders saatinde yıllık plana uygun olarak futbol4belirlenmiş olan ders konusuişlenir. 2.ders saatinde ise öğrenciler futbol,voleybol,basketbol, badminton branşlarına ayrılarak sportif faaliyetlerini tamamlarlar. Ayrıca sene başında belirlenen programa göre 9.Sınıflar Ekim ve Mart, 10.Sınıflar Kasım ve Nisan, 11.Sınıflar Aralık ve Mayıs aylarında yüzme branşında okulumuzun yüzme antrenörleri eşliğinde derslere katılırlar.

BEDEN EĞİTİMİ DERSİNİN GENEL AMAÇLARI

1-Atatürk’ün vediğerdüşünürlerinbedeneğitimivesporkonusundasöylediklerisözleriaçıklayabilme.Slide13

2- Bütün organ vesistemleriseviyesineuygunolarakgüçlendirmevegeliştirebilme

3- Sinir, kasveeklemkoordinasyonunusağlayabilme

4- İyiduruşalışkanlığıedinme

5- Beden Eğitimi ve sporla ilgili temel bilgi, beceri, tavır ve alışkanlıklar edinebilme

6- Milli bayramlar ve kurtuluş günlerinin anlamını ve önemini kavrama ve törenlere katılmaya istekli olma

7- Beden Eğitimi ve sporun sağlığa yararlarını kavrayarak boş zamanlarını spor faaliyetleri ile değerlendirmeye istekli olmak.Slide11

8-Görev vesorumlulukalma, lidereuymaliderlikyapabilme

9- Kendinegüvenduyma, yerindeveçabukkararverebilme

10- Dostçaoynamaveyarışma, kazanma, takdiretme, kaybetmeyikabuletme, hilevehaksızlıkkarşısındaolabilme

ETKİNLİK KULÜP ÇALIŞMALARI

  1. ve 10. sınıf öğrencilerimizin tercihleri doğrultusunda yapılan değerlendirmeler sonucu belirlenen öğrencilerden oluşan Futbol, Basketbol, Voleybol ve Yüzme kulüplerimiz tüm eğitim öğretim yılı süresince haftada 3 ders saati çalışmalarını sürdürmektedir. Kulüp çalışmalarında hedef öğrencilerin keyifli zaman geçirmesinin yanısıra branşlarda bilgi ve yeteneklerini geliştirerek okul takımların da yer almalarını sağlamaktır.

SPORTİF FAALİYETLERİMİZFullSizeRender (1)

Okulumuzda sene başında yapılan seçmelerle okul takımlarımız oluşturulur. Basketbol, Voleybol, Futbol, Futsal, Yüzme branşlarında okulçıkışlarında okulumuzun spor tesislerinde antrenmanlarımız yapılarakil ve ilçe turnuvalarına katılım sağlanır. Okuliçerisinde de bu branşlarda sınıflararası turnuvalar organize
edilereköğrencilerinkatılımıvemotivasyonuyükseltilir.FullSizeRender (2)

Okulumuz İstanbul İli kapsamındayapılan, 2014-2015 yılıokullararasıturnuvalarda Lise Genç Kızlar Voleybol branşında grup finali oynayarak grubunda 2.olmuştur. Genç Erkek Basketbol takımı ve GençErkekFutboltakımımızdagrupmaçlarına katılmışolupokulumuzutemsiletmiştir.Ocakayında Futsal turnuvalarıbaşlayacakolupGençErkeklerkate gorisindeokulumuzturnuvadayeralacaktır.Ayrıca 2. dönem yapılacak olan ilçe turnuvalarına bu branşlarda katılımsağlanacak oluphedefimizilçe dedereceye girebilmektir. Bu doğrultudahazırlıkmaçlarıveantrenmanlariledüzenli olarakçalışmalaryapılmaktadır.