Lise Matematik

Lise Matematik

MATEMATİK BÖLÜMÜ OLARAK NELER YAPIYORUZ ?                       

      Öğretmenler olarak ilk amacımız problem tanımlayıcı olmaktır.

 PROBLEM TANIMLAYICI  NE DEMEKTİR?

            Öğrenci sadece dinleyen değil aynı zamanda aktif bir biçimde katılımcıdır. Öğrenci bir nesne değil bir insandır.  Eğitim çalışması öğretmen-öğrenci çelişkisini çözmekle başlamalıdır. Öğretmen ve öğrenci ilk önce önyargılardan arınmalıdır ki öğrenci başarılı olabilsin.

      Bunları takiben aşağıdakiler yapılmalıdır.

 • Öğrenci-Öğretmen-Veli üçgeni tamamlanmalıdır.
 • Öğrenci ön yargılarını yıkarak defteri tam tutmalıdır.
 • Öğrenci iyi bir dinleyici olmalıdır.
 • Öğrenci anlamakta zorluk çekiyorsa kısa zamanda anlayabileceğinin farkına varmalıdır.
 • Öğrenci soru sormaktan asla korkmamalıdır.
 • Öğretmen bilgiyi verdiğinde öğrenci bunu yorumlamalı ve nedenini bulmalıdır.
 • Öğrenci eğer kafasında “matematiği yapamam” düşüncesi var ise, önyargısını yıkmalıdır.
 • Öğrenci başarmanın imkansız olmadığına inanmalıdır.
 • Öğrenci İşlenen matematik dersini aynı günün akşamı tekrar ederek ve bununla ilgili ortalama 10 soruyu çözmelidir. (Öğretmen hazırlayarak vermeli veya kitaptan)
 • Sınıf içi aktivitelerle birlikte öğrenci, akran gruplarla rutin çalışmalı. Gereken öğrenme – kavrama olgusu yakalayamasa, öğretmen ve ebeveyn ile konuşarak, yardım talep etmelidir.
 • Öğrenci sınıf ortamında soru sormaya dayanamayan bir öğretim sürecinin pek başarılı olamayacağını bilmelidir.
 • Öğrenci, sınıfta kendini koruyup, sorumlu olup, bilgi edinmede bencil davranmamalıdır.