Lise Sosyal Bilimler

Lise Sosyal Bilimler

ÖZEL AHMET ŞİMŞEK ANADOLU LİSESİ

SOSYAL BİLİMLER DERSLERİ BÖLÜMÜ

 TARİH DERSLERİ

 

Nereden geldik? Nereye gidiyoruz?  İnsanlık tarihinin en temel sorularıdır ve aslında tarih yüzyıllardır bunun cevabını aramaktadır. Bu uçsuz bucaksız, sonu gelmez ve kesinliği yokmuş gibi görünen süreç aslında alternatifi çok olan bir süreçtir. Bu sürecin içinde öğrencilerimizin kaybolmaması, içine doğdukları ve içinde bulundukları sürecin ne olduğu, nasıl oluştuğu ve ne olacağı gibi temel sorulara verdikleri doğru cevaplarla ve sağlıklı yaklaşımlarla mümkündür. Öğrencilerimizin bu cevapları bulmaları ve bu yaklaşımlarda bulunmaları, tarih derslerimizdeki önceliğimizdir.

Günümüzde tarih dersleri, bir öğrencinin yetişmesinde başka disiplinlerin sağlayamayacağı milli bilinci geliştirmenin bir aracı olarak görülmektedir. Böyle bir yaklaşımda, hangi olayların ve olguların öğretileceğini belirleyen bir bakış açısından yola çıkararak hazırlanan programlarımızda; Tarih Grubunda okutulan derslerde öğrencimizde hedeflediğimiz genel beceriler şöyledir:

Öğrencinin zamanı kavrayışı ve bunu toplumsal değişimle ilişkilendirebilmesi, yorumlayabilmesi önemlidir. Öğrenci empatik anlama yeteneğini geliştirmeli ve herhangi bir konuda araştırma yapabilme ve bunu sunabilme becerisine sahip olmalı, kavramları ve dili doğru kullanabilmeli ve yazıya dökebilmelidir.                                                                                                                               Bu gereklilik doğrultusunda; okuma parçaları ile ders işleme, tarihsel konu ve dönemlerin öyküleştirilmesi, görsellik amaçlı teknolojiden yararlanmaları sağlanmaktadır. Öğrencilerimizin bilgileri konu sonunda testlerle pekiştirilerek bilginin kalıcılığı arttırılmaktadır.

 HEDEFLERİMİZ

 Öğrencilerimizin ulusal bilinç ve vizyonunu oluşturmanın yanında, Mustafa Kemal Atatürk’ün bilim ve akıl üzerine kurduğu Cumhuriyet’in ruhunu ve hedeflerini kavrayacak, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, yenilikçi, geçmişe sahip çıkan, sorgulayıcı, insan haklarına saygılı ve dünya gündemindeki sorunları değerlendirebilen yeni nesiller yaratmaktır.

 NİÇİN TARİH ÖĞRENMELİYİZ?

             İnsanlığın ortak mirası olan tarih, geçmişle günümüz arasında köprü görevi görmektedir. Tarihini bilmeyen bir toplum, hafızasını yitirmiş bir insana benzer. Tarih bilgisi milletlere şu özellikleri kazandırır:  ­­
—Vatan ve millet sevgisinin gelişmesi,
—Millet olarak geleceğe daha güvenle bakmak,
—Günümüzdeki uluslararası gelişmeleri daha iyi anlamak.
—Geçmişten ders almak                                                                                                                                                             

ETKİNLİKLERİMİZ

1-Belgesel gösterimi  

 Soyut olarak anlattığımız Tarih Derslerini   somutlaştırmak adına tüm sınıflarda konu ile ilgili ve konuyu pekiştirici belgeseller izletilmesine özen gösterilmektedir.

2-Powerpoint sunuları   :  Tarih konularını pekiştirmek ve görselleştirilmek için  tüm sınıflarda dersler  powerpoınt  sunular ile desteklenmektedir.       

 3- Tarih yarışmaları   :  

  • 10 Kasım Atatürk’ü Anma Haftası dolayısıyla  her yıl   Kasım  ayında düzenlenen ve gelenekselleştirdiğimiz   “Ata’ya Mektup “ yarışması düzenlenmiştir.
  • Okulumuzun tarih bölümü olarak tarihin  akışını değiştiren  ve   yeni bir tarih  yazılmasına neden olan 18 Mart ile ilgili   “Geçmişten Günümüze  Çanakkale Zaferi’nin etkileri ’’ konulu bir kompozisyon yarışması düzenlenmiştir.

4- Pano Çalışmaları   :     9 – 10-11.sınıf öğrencilerimiz tarafından hazırlanan pano çalışmaları ile öğrencilerimizin konuyu araştırarak bir ön hazırlık yapması ve   tasarım becerilerini arttırmaları da amaçlanmaktadır. Bu sayede öğrencilerimizin konuya daha hakim olmaları hedeflenmektedir. 

5- Kitapçık Ödevleri  : 9-10 ve 11 sınıf öğrencilerine yönelik  her hafta hazırlanan  hafta sonu ödevleri ile   işlenen konuların tekrarlanması sağlanarak kalıcılık hedeflenmektedir.

6- TYT-AYT Çalışmaları :  12. sınıf öğrencilerine yönelik tüm tarih konularını  kapsayacak  şekilde  hazırlanan  TYT-AYT programları ile öğrencilerimizi  en iyi şekilde sınava hazır duruma getirmeyi hedeflemekteyiz. TYT derslerimiz testler , konu anlatımları ,sunular ile desteklenmektedir.

7- Proje Çalışmalarımız :  10 .sınıf  Tarih Derslerinin daha iyi anlaşılmasını , öğrencilerin Osmanlı Dönemini daha yakından tanımaları ve Osmanlı padişahlarının faaliyetlerini  özümseyebilmeleri için Ocak ayı boyunca ‘Osmanlı Padişahları Atlası’ proje yarışması yürütülecektir.                                                                      

 

                                                                   COĞRAFYA DERSİ

* Evrensel düzeyde araştırma yoluyla elde edilen bilgiyi öğretmek  ve uygulamak, “TÜBİTAK”  gibi bilimsel

   çalışan kurumlarının  çalışmalarını takip etmek ve yarışmalara katılmak,

* Sosyal sorumluluk projelerine katılarak öğrencileri toplumsal konulara dahil etmek,duyarlı olmalarını

   sağlamak,

* Bireyin önce yakın çevresi olmak üzere,üzerinde yaşadığı çevre ve dünya hakkında bilgi sahibi olmasına katkı   sağlamak, güncelliği takip etmek,

*Hızla gelişen ve değişen dünyamızda kişi-doğa arasındaki ilişkiyi kurabilen,yaşanılan doğal çevrenin oluşum

  ve gelişimini kavrayan,doğamızın korunması ve geleceğin oluşturulmasında sahip olduğu önemin farkında

  olabilen  bireyler yetiştirmek.Bu amaçla  çevre gezileri yaparak  görmeleri  ve düşünmelerini sağlamak,

* İnsan ve doğal ortam arasındaki ilişkiyi sebep-çözümleriyle beraber temel alarak,hayatın içinden örnekler

   vermek ,  slayt ve coğrafi materyaller gibi  görsel  malzemeleri  ön planda tutarak dersi  işlemek,

* Hafta içinde işlenen ders konularının pekiştirilmesi amacıyla “Hafta Sonu  Ödev Kitapçığı

   dağıtılarak,öğrendikleri  konuların kalıcı olmasını sağlamak,

* Üniversiteye donanımlı olarak hazırlanmaları amacıyla harita bilgilerinin güçlenmelerini sağlamak, TYT-AYT sınavları için test ağırlıklı çalışmalar ve hafta sonunda Etüt çalışmaları yapmak,

* El becerilerini geliştirmek ve  okulumuzda sergileyerek  arkadaşları ile paylaşmalarını sağlamak  amacıyla

   proje ödevlerini  maket  olarak   yapmalarını tercih etmek,

* Öğrencilerimizin yaşanılan çevreden ülkemiz ve dünya ile ilgili coğrafi bilinç kazanmaları,bu bilinci tüm

   yaşantılarında etkin bir şekilde kullanabilmelerini hedefleyen bir ders olmak  COĞRAFYA’  nın misyonu

   ve vizyonudur.

22  MART  DÜNYA SU GÜNÜ’nde doğal kaynaklarımızın önemini ve değerini bir  kez daha vurguladık.

 

 

 

“SOKAK HAYVANLARINA EL UZATIYORUZ” adlı sosyal sorumluluk projemiz gereği“Tuzla Rehabilitasyon Merkezi-Aydınlı Geçici Hayvan Bakımevi” ne gezi düzenledik.Harçlıklarımızı birleştirerek mama v.s alarak  onları ve kendimizi mutlu ettik.

 

 

Kartal İlçesinde Taşınabilir Pil Üreticileri ve İmalatçıları Derneği  (TAP)  ve Kartal Belediyesi Çevre Müdürlüğü’nün işbirliği ile yürütülen “ATIK PİL TOPLAMA KAMPANYASI”  na  Ahmet Şimşek Anadolu Lisesi olarak katıldık.24 okulun katıldığı yarışmada okulumuz  150 Kg.atık pil toplayarak  Kartal İlçesinde 2.olduk.

 

 

Coğrafya dersinden öğrencilerin yaptıkları maket projeler görülmeye değerdi.

 

 

 DEPREM ve METEOROLOJİK OLAYLAR”ın  nasıl oluştuğu ve ölçümlerinin nasıl yapıldığının incelenmesi amacıyla   Kandilli Gözlemevine gittik. Gezi kapsamında  “Temel Afet Bilinci” seminerine katılarak ,depremin nasıl oluştuğunu,nedenlerini,fay hatlarını,deprem anında yapılması gerekenleri uygulamalı olarak öğrenerek, bilinçlendik. 

 

 Dünyamızın ve Türkiye’nin Dünya miraslarının korunmasında Uluslar arası işbirliğini teşvik etmek,milli topraklarımızdaki kültür ve doğa varlıklarını korumada kamuoyunun bilinçlenmesini sağlamak,  yakın tehlike içinde olan dünya miraslarına sahip çıkmanın önemi konusunda “DÜNYA MİRASI GEZGİNLERİ DERNEĞİ”  okulumuzda konferans verdi.

 

 

 FELSEFE GRUBU

Felsefe grubu dersleri olarak Felsefe, Seçmeli Sosyoloji, Seçmeli Mantık ve Seçmeli Demokrasi ve insan hakları dersleri okutulmaktadır.

Felsefe dersinde yaşamını, değerlerini, amaçlarını sorgulayan; bilinçli okuma, sorgulama, eleştirme ve bütünleştirme becerisi kazanan bireyler yetiştirilmek amaçlanmaktadır.

Sosyoloji dersinde, yasadıkları toplumun yapısını, isleyişini, değişimini, toplumsal sorunları fark eden ve bunları kavrayabilen bireyler yetiştirilmek amaçlanmaktadır.

Mantık dersinde; örgencilere doğru düşünme ve akil yürütmenin kuralları öğretilmektedir. Bu derste mantıklı, tutarlı, değerlendirme ve eleştirebilme becerisini kazanan bireylerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Demokrasi ve insan hakları dersinde;  uyum ve barış içinde bir arada yasamanın gereği olan demokrasinin temel ilkelerini kavrayabilen, demokratik yönetimlerde, hukukun oluşturulmasında ve adaletin gerçekleştirilmesinde, insan Haklarının rolünü kavrayabilen bireyler yetiştirilmek amaçlanmaktadır.

 

FELSEFE GRUBU YAPILAN ETKİNLİKLER

 

24 Ekim Birleşmiş Milletler Günü Pano Çalışması aşağıda belirtilen Birleşmiş Milletlerin amaçlarını tanıtmak amacıyla yapılmıştır.

*Uluslararası barış ve güvenliği sürdürmek.
*Ülkeler arasında iyi ilişkileri pekiştirmek.
*Uluslararası ekonomik, sosyal, kültürel  işbirliğini sağlamak.

*İnsanlık sorunlarının çözümünde, temel hak ve özgürlüklerin geliştirilmesinde birlikte çalışmalar yapmak.

                    20 Kasım Dünya Felsefe Günü Konulu Afiş Çalışması

 

Felsefe Kulüp Çalışmalarında, temel felsefi kavram ve konularla ilgili sunum çalışmaları yapılmakta, bu kavramların pratik hayattaki değeri çeşitli film ve videolar izletilerek, tartışarak sorgulanmaya devam etmektedir.

“Felsefe Deneme Yarışması” konulu Türkiye Liseler arası “Düşün-Yaz” Felsefi Deneme Yazma yarışmasına katıldık. Yarışma aşamalar halinde devam etmektedir.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinde Ders müfredatına bağlı kalmakla beraber aşağıda belirtilen değerler eğitimine de önem verilmektedir. Bunlardan bazı başlıklar şunlardır:

KENDİNE DEĞER VER                    SORUMLULUK                                                 ADALET

YARDIMSEVERLİK                        KANAATKÂRLIK                                            ÇALIŞKANLIK

Bu başlıklar çerçevesince öğrencilerimizin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi açısından gelişimlerini tamamlıyoruz.

     ÇANAKKALE ZAFERİ.

     18 Mart 1915 Çanakkale Zaferimizin 100. Yıl dönümünü kutladığımız bu önemli günde şehitlerimizi anma ve bu savaşta emeği geçmiş olan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı yad etmekteyiz. Mustafa Kemal “Ben Taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimizi başka kuvvetler ve kumandanlar alabilir.” Emriyle, Çanakkale Savaşı’nın bir var oluş savaşı olduğunu anlatmıştır.

Mustafa Kemal’in savaşta gösterdiği cesareti ve liderliği, onun Türk milleti tarafından tanınıp Milli Mücadele’nin lideri olarak kabul edilmesinde etkili olmuştur. Bu anlamlı günün anısına okulumuz öğrencileri arasında düzenlemiş olduğumuz “Çanakkale Geçilmez“ konulu mektup yarışmasında dereceye giren ilk üç öğrencimize ödülleri, Eğitim Öğretim Genel Yöneticimiz Sayın Yasemin KUMRAL ŞİMŞEK, Koordinatörlerimiz Sayın Altay ŞİMŞEK, Sayın Tuncay ŞİMŞEK ve Sayın Nilay ŞİMŞEK’in katılımlarıyla gerçekleştirilen törende takdim edilmiştir. Katkılarından ötürü Okul Müdürümüz Sayın Bora ESİN’e teşekkürü bir borç biliriz.

Ayrıca öğrencilerimizin mektupları, Tarih öğretmenimiz Nuran KAYA tarafından düzenlenen panoda sergilenmektedir.