AHMET ŞİMŞEK KOLEJİ

ETKİNLİKLER MÜDÜRLÜĞÜ

BASKETBOL KULÜBÜ                                                                                           

Kolejimizin kapalı spor salonunun Basketbol bölümünde tanınmış antrenörler eşliğinde basketbol eğitimi verilir. Yetenekli öğrenciler seçilip bir üst derece basketbol eğitimi ile yetenekleri geliştirilir. Basketbol takımı kurulu diğer okullar da yapılacak olan basketbol turnuvalarına iştirak ettirilir. Derece alanlara ödüller verilerek ve basketbol malzemesi temin edilerek teşvik edilir.

Basketbol Kulübü Yöneticiliğine Genel Koordinatör Tuncay ŞİMŞEK getirilmiştir.

Slide19

VOLEYBOL KULÜBÜ                                                                              

Kolejimizin kapalı spor salonunun Voleybol bölümünde tanınmış antrenörler eşliğinde voleybol eğitimi verilir. Yetenekli öğrenciler seçilip bir üst derece voleybol eğitimi ile yetenekleri geliştirilir. Voleybol takımı kurulu diğer okullar da yapılacak olan voleybol turnuvalarına iştirak ettirilir. Derece alanlara ödüller verilerek ve voleybol malzemesi temin edilerek teşvik edilir.

Voleybol Kulübü Yöneticiliğine Genel Koordinatör Tuncay ŞİMŞEK getirilmiştir.

 Slide12

FUTBOL KULÜBÜ                                                                                      

Kolejimizin kapalı spor salonunun futbol bölümünde tanınmış antrenörler eşliğinde futbol eğitimi verilir. Yetenekli öğrenciler seçilip bir üst derece futbol eğitimi ile yetenekleri geliştirilir. Futbol takımı kurulu diğer okullar da yapılacak olan futbol turnuvalarına iştirak ettirilir. Derece alanlara ödüller verilerek ve futbol malzemesi temin edilerek teşvik edilir.

Futbol Kulübü Yöneticiliğine Genel Koordinatör Tuncay ŞİMŞEK getirilmiştir.

Slide11

 

YÜZME KULÜBÜ                                                                                                 

Kolejimizin nizami yarı olimpik yüzme havuzu tesislerinde ve spor salonlarında nazari- tatbiki –teknik- modern yüzme öğrenimi yapılır. Tanınmış yüzme hocaları eşliğinde yüzme dersleri işlenir. Yapılacak ulusal ve uluslararası yarışlarda dereceye girecek şekilde yüzücü öğrenciler yetiştirilir.

Yüzme Kulübü Yöneticiliğine Nilay ŞİMŞEK getirilmiştir.

yuzmekulup

SİVİL SAVUNMA KULÜBÜ                                                                                       

Sivil savunma kulübü , oluşan doğal afet ya da savaş , yangın benzeri olaylarda sivil can kayıplarını en aza indirme , kulüpte yer alan öğrencilerin ,sivil savunmanın temel amacı olan can ve mal kaybının en az düzeye indirilmesi ,acil durumda bulunulan her türlü resmi özel kurum ve kuruluşların korunması, koruyucu ve kurtarıcı her türlü tedbirin alınması hakkında bilgi sahibi olması esasını hedef alan bir kulüptür.

 

TİYATRO KULÜBÜ                                                                                   

Tiyatro Kulübünde değerli tiyatro sanatçıları ve eğitim üyeleri vasıtasıyla tiyatro dersleri verilir.

Kolejimizde tertip edilecek tiyatro – müsamere ve çeşitli sahne gösterilerine iştirak edilir.

Öğrencilerimiz ; 1- Oyunculuk   2- Sunuculuk   3- Güzel Konuşma eğitimi alıp edindikleri bilgileri uygulamalı tatbik edeceklerdir.

P1190012

MÜZİK KULÜBÜ

Müzik Kulübünün Başkanı Genel Eğitim-Öğretim yöneticisi YASEMİN KUMRAL ŞİMŞEK’tir. Öğrencilerimiz, yetenekleri doğrultusunda bir müzik aleti enstrüman çalmaya yönlendirileceklerdir. Örnek : (Keman, piyano, gitar) bunlara ilaveten, isteyen öğrenciler okul korosu, okul orkestrası ve müzikal gösterilerde yer alacak, çeşitli ödüllerle ödüllendirilecektir.

 

 

FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜ                                                                    

Medeni toplumda, sosyal hayatta resim- karikatürün önemli yeri inkar edilemez. Kolejimiz bu yüzden resim – fotoğraf – karikatür faaliyetlerini öğrenciler tarafından yürütülmesine önem vermektedir. Yıl boyunca müsait ders saatlerinde öğrencinin isteğine göre resim – karikatür- fotoğraf dersleri verilecektir. Sınıflarda okutulan Görsel Sanatlar dersleri bu kulüpte yetenekli öğrenciler tarafından daha da geliştirilerek gösterilecektir. Yetenekli öğrencilere her türlü kolaylık gösterilerek bu dallarda gelişmeleri sağlanacaktır.

 

GÖRSEL SANATLAR KULÜBÜ                                                           

Görsel Sanatlar Bölümünün hedefi özgüveni gelişmiş , kendisini olumlu bir şekilde ifade eden yaşam boyu devam ettirecekleri beceriler kazandırarak , duygusal açıdan da gelişerek , dengeli ve sanata duyarlı bireyler olarak toplumumuzdaki yerlerini almalarını sağlar.Uygulama yaparak öğrendiklerini pekiştirir.Kendisini sanat yoluyla ifade etme olanağını yakalar.

GÖRGÜ KURALLARI KULÜBÜ                                                                             

Kolejimizde yetişen her öğrencinin toplum içinde, bütün hayatı boyunca mükemmel etkileyici birer birey olarak imaj sahibi olması için bütün görgü kurallarını bilmesi ve tatbik etmesi gerekir. Misal olarak selamlamaktan – takdimden- çatal bıçak tutmaktan – kravat ve papyon bağlamaya kadar – giyim kuşam – nezaket – toplum içinde hareket kurallarını bilmesi gerekir. Kolejimizin önem verdiği mükemmel insan yetiştirme faaliyetleri arasında en önemlisi görgü kurallarına sahip olmaktır. Yalnızca Türkçe değil ayrıca İngilizce kelime ve deyimlerle görüşme – karşılama – saygın konuşma kurallarını öğretmek ve öğrenmek okulun ve öğrencilerin görevidir.

 

ÇEVRE KULÜBÜ                                                                                                      

Çevreyi korumayı ve çevre bilincini öğrencilere aşılamak.Okulda çevremizi korumayı , temiz tutmayı kavratmak.Geri dönüşümün önemini ve geleceğimiz için gerekliliğini kavratmak.Geri dönüşebilen maddelerin farkına varmalarını sağlamak.

 

SOSYAL DAYANIŞMA KULÜBÜ                                                                            

Sosyal dayanışma kulübü, aile çevremizde ve yakınlarımızda yardıma muhtaç kimseler varsa bunların tespit edilmesini sağlar. Sınıfımızda ve okulumuzda yardıma muhtaç kimseler varsa bunların tespit edilmesi sağlar. Çevremizde uzun süre tedavi gerektiren hasta kimseler varsa bunların tespit eder. Çeşitli sebeplerden dolayı (Doğal afet ,deprem ,savaş ,kıtlık…vs) yardıma muhtaç ülkeler varsa bunların tespit edilmesi yardım kuruluşlarıyla işbirliğine geçer.

 

GEZİ KULÜBÜ                                                                                                             

Kolejimizin öğrencilerinin toplu halde veya sınıf sınıf müzelere, bale, tiyatro ve operaya, doğal güzellikleri olan yerlere gezi yapmaları temin edilecek, bu kulübe üye olan öğrenciler gezi ile ilgili programlarını ilgili öğretmenlerle birlikte hazırlayacaklardır.

Gezi Kulübü Yöneticiliğine Genel Koordinatör Altay Murat ŞİMŞEK getirilmiştir.

 

KÜTÜPHANECİLİK VE KİTAP SEVENLER KULÜBÜ                                                 

Bu kulüp üyeleri yeni çıkan kitapları takip edecek, birbirleriyle kitap değişimi yapacak, topladıkları kitapları köy okullarına gönderecek veya köy okullarına gezi tertip edip kitapları beraberlerinde götürecek şehrin muhtelif yerlerinde kitap sergileri açacak, kitap okumanın önemini çevreye yaymaya çalışacak ve yazarlarla okulumuzda söyleşiler düzenleyeceklerdir.

Kitap Sevenler Kulübü Yöneticiliğine Genel Eğitim-Öğretim yöneticisi Yasemin Kumral ŞİMŞEK getirilmiştir.

 P1190024

GAZETECİLİK-YAZARLIK KULÜBÜ                                                                

Gazetecilik- köşe yazarlığı – magazin yazarlığı – muhabirlik gibi gazetecilikle ilgili faaliyetleri yürütmek, gazeteciliğe hevesli olan öğrencilerin gazetecilik bilgilerini artırmak için kolejimize tanınmış gazeteciler ve yazarlar davet edilerek dersler – konferanslar verdirilecek öğrencilere devamlı haber yazıları yazdırılarak bu sahada yetiştirilecek ve gazete tesislerine geziler tertip edildiği gibi tanınmış gazeteciler örneğin : Uğur Dündar – Yüksel Aytuğ –Mehmet Soysal – Fatih Altaylı – Ertuğrul Özkök gibi şahsiyetler davet edilip konferanslar veya seminerler tertip edilecektir.

Gazetecilik-Yazarlık Kulübü Yöneticiliğine Genel Eğitim-Öğretim yöneticisi Yasemin Kumral ŞİMŞEK getirilmiştir.

 

MATEMATİK KULÜBÜ                                                                                             

Üniversite hocalarıyla matematik ile ilgili röportaj yapılır.İlginç matematik projeleri hazırlanır.Matematik tarihçesi incelenir.Oyunlarla matematik sevdirilir.Basit şifreleme öğretilir.

 

BİLİM VE TEKNOLOJİ KULÜBÜ                                                                         

Bilim ve Teknoloji Kulübü,gençlerimizin bilim ve teknoloji alanındaki kabiliyetlerini   ortaya çıkarabilecekleri, araştırmacı , sorgulayıcı , üretken , özgüven sahibi bireyler olmasını hedefler. Gençlerde merak duygusu, öğrenme şevki ve keşfetme mutluluğu uyandırmayı amaçlamaktadır.Kulüp faaliyetleri dahilinde, takım çalışması yapabilme, kendisini ifade edebilme, proje yönetebilme becerilerini geliştirir.Bilginin gençlere anlaşılır bir biçimde aktarılması, bunu yaparken de bilginin mümkün olduğunca görselleştirilerek, etkileşimli uygulamalarla desteklenmesini sağlar.Gençlerin basit bilimsel olguları fark ederek, merak duygularının,araştırma ve öğrenme isteklerinin tetiklenmesine olanak sağlar.

 

SATRANÇ KULÜBÜ                                                                                       

Öğrencilerimizin satranç oyunu ile matematik ve muhakeme kabiliyetlerini artırması için satranç oyununu oynamaları teşvik edilir. Tüm satranç malzemeleri okulca temin edilir. Okulda satranç turnuvaları tanzim edilerek öğrenciler arasında heyecan yaratılır. Derece alanlar ödüllendirilir. Diğer kulüplerce açılan yarışlara iştirak ettirilir. Satranç Kulübü Yöneticiliğine Nilay ŞİMŞEK getirilmiştir

 

İNGİLİZCE SCRABBLE KULÜBÜ                                                         

İngilizce Scrabble kulübünün temel hedefi öğrencilerin İngilizce kelime bilgilerini keyifli bir atmosfer sağlayarak arttırmaktır.Öğrenciler , kulüp saatlerinde yanlarında getirdikleri sözlükleri kullanarak , yeni kelimeler türetmeyi , eğlenceli bir ortamda birbirleriyle İngilizce konuşarak İngilizce konuşma yetilerini geliştirmeyi sağlamış olacaklardır.Okullararası turnuvalara da öğrenci gönderen kulübümüz ingilizce’yi seven ve kelime hazinesini geliştirmek isteyen öğrencilerini bekliyor…

P1190031

FELSEFE KULÜBÜ                                                                                                     

Okul içinde lise öğrencileri arasında araştırmalar ve çalışmalar yaparak , felsefeye ilgi ve merak uyandırmak , özgür , yaratıcı ve eleştirel düşünme yeteneğinin gelişmesine ortam hazırlamak , okuma ve araştırmaya teşvik etmektir.

 

GİRİŞİMCİLİK KULÜBÜ                                                                                          

Girişimcilik Kulübünün amacı öğrencilerin kendilerini ve yerleşke yaşamlarını her alanda geliştirmelerine olanak verecek girişimlerde bulunmalarını sağlamak, öğrencilerin katıldıkları etkinlikler aracılığıyla;dünya görüşlerini ve sosyal çevrelerini geliştirmelerine yardımcı olmak ve öğrencileri okul dışı yaşama hazırlamak,ideallerini gerçekleştirecek cesareti vermek ve gerekli olanakları sağlamak, her türlü girişimle öğrencilerin adını duyurmaktır.

Öğrenciler tarafından çalışmaları yürütülen bir organizasyondur. Öğrenciler ile iş dünyası, sivil toplum ve kamu arasındaki iletişimi kurma ve yakınlık sağlama araçlarından birisidir .Okul içerisinde,okul dışında gençlerin kendilerini ifade edebildikleri ve kendilerini geliştirebildikleri seminerler düzenler.Öğrencilere faydalı olabilecek imkanları projeleri güncel yaşamdan takip eder ve öğrencilere sunar.Aynı zamanda okul içerisindeki güncel yaşamı takip eder ve öğrencilere sunar.Aynı zamanda okul içerisinde yapılan diğer faaliyetlere destek verir gerektiği zaman şirketler ile sponsorluk görüşmeleri yapar ve bu sayede yapılan iş amacına ulaşır aynı zamanda öğrencilerin içerisindeki girişimcilik ruhu gelişir.

 

BİLİŞİM KULÜBÜ                                                                                          

Bilişim kulübünün esas amacı öğrencilerin düşünme becerilerini geliştirmektir. Kulüpte gerçekleştirilen algoritma, kodlama-bilgisayar programlama çalışmaları ile öğrenciler hem yaratıcı düşünme hem de problem çözme yeteneklerini geliştirirler.

 

                                                                                                                   Ahmet Şimşek Koleji

                                                                                                                  Etkinlikler Müdürlüğü