Eğitim Sistemi

Eğitim Sistemi

TÜRK DİLİ VE EDEBİYAT BÖLÜMÜ

Ana dilimizi iyi bilmek birey ve toplum başarısının temelidir. Dilini doğru biçimde kullanan, duygu ve düşüncelerini etkili bir biçimde anlatan kişi kendini geliştirmek için gereken alt yapıya sahip demektir. Bu nedenle öğrencilerimizin kendilerini kusursuz bir biçimde anlatmalarını sağlamak, dilimizin gücünü ve zenginliğini öğretmek, öğrencilerimize dil bilinci ve edebiyat sevgisi, edebiyat zevki vermek bölümümüzün temel ilkesidir. Öğrencilerimize; yeteneklerini fark ettirmek, onların bu yeteneklerini geliştirmek, başarılı ve mutlu kılmak adına: Şiir, öykü, kompozisyon uygulamaları yaptırarak duygularının gelişimine katkıda bulunmak, münazara, panel gibi oturumlar yaparak da düşüncelerini geliştirmektir. Estetik duyarlılığı geliştirmek için şiir okuma yarışmaları, şiir dinletileri yaparak ana dili en üst düzeyde kullanımını belletmektir. Sürekli olarak kirlenen ve yozlaşan bir dilin kullanıldığı bu zamanda dil bilinci ve bilgisinin önemini vurguluyoruz. Dershane deneyimi olan öğretmenlerle TYT, AYT’de Türkçe ve Edebiyat sorularının ağırlığı, başarıyı etkileyişi nedeniyle ayda bir kez öğretmenlerimizin hazırladığı deneme sınavı yapılmaktadır.

 

MATEMATİK BÖLÜMÜ

Matematikçi tahmin etmez bilir. Matematik insanlara doğru ve mantıklı düşünmeyi öğreten bir bilim aracıdır. Yaşamın her döneminde düşünce olduğundan hayatımızın her döneminde matematik vardır. Çoğu anne ve babalar matematiğin zorluğundan bahsederken daha çocukluk çağında çocuğu matematikten soğuturlar. Halbuki matematiksel düşünme, bir problem üzerinde bağımsızca, farklı şekillerde çözüm yolları bulmaya çalışma becerisini kazanma iş hayatında karşısına çıkan engelleri aşmada başarılı olacaktır. Albert Einsteins’e göre matematik aklın (zekanın) kendisidir. Zekanın üç ana unsuru vardır. 1 – Çözümleyici (analytic) düşünme becerisi: çözümleme, ilişkileri anlama, karşılaştırma, yargılama, tersini bulmadır. 2- Yaratıcı (creative) düşünme becerisi: Genelleme, icat, yaratma, imgeleme, farklı, ilişkileri algılama, olabilirleri sezinlemedir. 3- Evirgen (practice)O düşünme becerisi: kavramları gündelik yaşam uygulamak, gerçekleştirmek, sonuçlandırabilmek, var etmektir. Okulumuzda ezberden uzak neden ve niçin sorularını yönelterek çocuklara matematik öğretmeye çalışıyoruz. Formül verilerek ezbere yapılan eğitimin insan beynine pranga olduğu düşüncesiyle formüllerin ispatı yapılarak verilen eğitimde çocuğun kendine güveninin arttığı gözlenmiştir.

 

FEN BÖLÜMÜ

Okulumuzun tüm fen bilgisi öğretmenlerinin genel amacı beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere sahip hür ve bilimsel düşünme gücüne sahip, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan, yapıcı, yaratıcı ve verimli bireyler yetiştirmektir. Bu amaçla yenilenen öğretim programının vizyonu doğrultusunda fen okuryazarı bireyler yetiştirmek için işlediğimiz dersleri, laboratuvar ve medya araçlarında da yararlanılarak gerçekleştirmekteyiz.

 

SOSYAL BİLİMLER BÖLÜMÜ

20.yüzyıl sonlarına doğru yaşanan iletişim devrimi, günümüz dünyasını öyle değiştirdi ki, genç nesillerin artık hem sağlam bir yurttaşlık kimliği edinmeleri hem de bilgili dünya vatandaşı olmaları gerekiyor. İşte okulumuzdaki tarih dersinin öğretilmesinin asıl amacı bu çifte çabaya anlamlı bir katkıda bulunmaktır. Bir yanda öğrencilerimizin ancak aile büyüklerinin anıları biçiminde tanıştıkları bir zaman dilimini öğreterek onlara, günümüz Türkiye’sinin siyasal ve kültürel sorunlarını sorgulamalarını sağlarken, diğer yanda aynı Türkiye’nin önemli bir rol almak istediği günümüz dünyasının bir panoramasını gözler önüne sererek kendilerine güvenlerinin artmasını sağlarken ülkelerine olan bağlılıklarının daha da güçlü olması gerektiğinin de önemi kavratılmaktadır. Günümüz dünyasında yetişmiş, eğitimli bir bireyin yaşadığı ülkeyi, dünyayı tanımasının önemi yadsınamaz. Ülkemiz ve dünyamızı iyi tanımak amacıyla coğrafya dersleri ezberci, öğretmen merkezli bir anlayışla verilmemeli. Bu nedenle bizler öğrencilerimize doğayı, doğa olaylarının insan yaşamı üzerindeki etkilerini, dünyayı ve ülkemizi en iyi şekilde tanıtarak sorgulamayı, eleştirmeyi öğrenmelerini sağlama gayretindeyiz. Günümüz dünyasında yaşanan çevre sorunlarına karşı bilinçli, çevreyi, doğayı, canlıları tanıyan ve koruma çabasında olan öğrenciler yetiştirmekteyiz.
Türk toplumunun sosyolojik anlamda tarihsel,toplumsal ve kültürel bütünleşmesi,entelektüel zihinlerin felsefi sorgulama gücüyle gerçekleşecektir.Bu sorguyu gerçekleştirebilecek nesil yetiştirmede,araç olan felsefe eğitiminin önemi tartışılmaz.Bizler de felsefe eğitim ve öğretimi ile;doğru bilgiyi kazanma yolunda olan özgün,bağımsız ve mantıklı düşünme yeteneği gelişmiş ve bilgiyi seven bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktayız.

 

YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ

Ahmet Şimşek Anadolu Lisesinde 1.yabancı dil İNGİLİZCE, 2.yabancı dil olarak ALMANCA eğitimi yapılmaktadır. Dil öğreniminin amacı, anaokulundan başlayan süreç sonunda lisanı yazılı ve sözlü olarak kullanan, yaratıcı ve özgür düşünce biçimlerini geliştiren ve ifade edebilen bireyler yetiştirmektir. Öğrencilere sınıf seviyelerine göre dinleme, okuma, konuşma ve yazma becerilerini geliştiren bir öğretim programı uygulamaktadır. Öğrencilerin seviyelerine uygun hikayeler, dergi ve gazete yazıları okumak, anlamak ve özetlemek ve onlarla ilgili yorumlar yapabilmek, dilbilgisi, kelime bilgisi, cümle yapıları ve imla kurallarını kullanarak değişik konularda düşüncelerini ifade edebilecek kompozisyonlar yazmak, ilgi alanlarına giren konularda proje üretmek ve sunmak, üniversitelerin hazırlık sınıfını atlayacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip öğrenciler yetiştirmek amacıyla hazırlanmıştır. İkinci yabancı dil Almanca programı öğrencilerin bu dilde temel kavramları, günlük konuşma kalıplarını öğrenmelerini saylayarak farklı kültürleri tanımaları ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunması amacıyla hazırlanmıştır.

 

UYGULAMALI DERSLER BÖLÜMÜ

Okulumuzda Beden Eğitimi derslerinde öncelik öğrencinin bedensel gelişimini, zihinsel ve duygusal gelişimini sağlamaktır. Öğrencilerimiz, Basketbol, Voleybol, Futbol, Yüzme, Masa Tenisi ve Modern Dans çalışmalarıyla bu spor dallarında becerilerini gösterirler. Öğrencilerimiz sportif etkinliklere katılmanın yanında işbirliği içinde içinde çalışma, yardımlaşma dostça oynayan, kazananı kutlayan, kaybetmeyi kabullenen öğrenciler olarak yetişir ve iyi alışkanlıklar kazanır. 2008-2009 Eğitim ve Öğretim yılında okulumuz Masa Tenisi Takımı İstanbul 2.olarak Türkiye Şampiyonasına katılmıştır. Öğrenciler ilgi ve yetenekleri doğrultusunda ders dışı etkinliklere de yönlendirilirler. Tiyatro-Dans-Gitar-Piyano-Keman-Perküsyon enstrümanlarıyla birebir öğretmenler eşliğinde faaliyetlerde bulunuyorlar.