Lise Beden Eğitimi

Lise Beden Eğitimi

OKULUMUZDA BEDEN EĞİTİMİ DERSLERİMİZ

Beden eğitimi derslerimiz haftada 2 ders saati olarak uygulanır. 1. Ders saatinde yıllık plana uygun olarak belirlenmiş olan ders konusu işlenir. 2.ders saatinde ise öğrenciler futbol,voleybol,basketbol, badminton branşlarına ayrılarak sportif faaliyetlerini tamamlarlar. Ayrıca sene başında belirlenen programa göre 9.Sınıflar Ekim ve Mart, 10.Sınıflar Kasım ve Nisan, 11.Sınıflar Aralık ve Mayıs aylarında yüzme branşında okulumuzun yüzme antrenörleri eşliğinde derslere katılırlar.

BEDEN EĞİTİMİ DERSİNİN GENEL AMAÇLARI

1-Atatürk’ün vediğerdüşünürlerinbedeneğitimivesporkonusundasöylediklerisözleriaçıklayabilme.

2- Bütün organ ve sistemleri seviyesine uygun olarak güçlendirme ve geliştirebilme

3- Sinir, kas ve eklem koordinasyonunu sağlayabilme

4- İyi duruş alışkanlığı edinme

5- Beden Eğitimi ve sporla ilgili temel bilgi, beceri, tavır ve alışkanlıklar edinebilme

6- Milli bayramlar ve kurtuluş günlerinin anlamını ve önemini kavrama ve törenlere katılmaya istekli olma

7- Beden Eğitimi ve sporun sağlığa yararlarını kavrayarak boş zamanlarını spor faaliyetleri ile değerlendirmeye istekli olmak.

8-Görev ve sorumluluk alma, lidere uyma liderlik yapabilme

9- Kendine güven duyma, yerinde ve çabuk karar verebilme

10- Dostça oynama ve yarışma, kazanma, takdir etme, kaybetmeyi kabul etme, hile ve haksızlık karşısında olabilme

ETKİNLİK KULÜP ÇALIŞMALARI

  1. ve 10. sınıf öğrencilerimizin tercihleri doğrultusunda yapılan değerlendirmeler sonucu belirlenen öğrencilerden oluşan Futbol, Basketbol, Voleybol ve Yüzme kulüplerimiz tüm eğitim öğretim yılı süresince haftada 3 ders saati çalışmalarını sürdürmektedir. Kulüp çalışmalarında hedef öğrencilerin keyifli zaman geçirmesinin yanısıra branşlarda bilgi ve yeteneklerini geliştirerek okul takımların da yer almalarını sağlamaktır.

SPORTİF FAALİYETLERİMİZ

Okulumuzda sene başında yapılan seçmelerle okul takımlarımız oluşturulur. Basketbol, Voleybol, Futbol, Futsal, Yüzme branşlarında okulçıkışlarında okulumuzun spor tesislerinde antrenmanlarımız yapılarakil ve ilçe turnuvalarına katılım sağlanır. Okuliçerisinde de bu branşlarda sınıflararası turnuvalar organize
edilerek öğrencilerin katılımı ve motivasyonu yükseltilir.

Okulumuz İstanbul İli kapsamında yapılan, 2014-2015 yılı okullar arası turnuvalarda Lise Genç Kızlar Voleybol branşında grup finali oynayarak grubunda 2.olmuştur. Genç Erkek Basketbol takımı ve Genç Erkek Futbol takımımız da grup maçlarına katılmış olup okulumuzu temsil etmiştir. Ocak ayında Futsal turnuvaları başlayacak olup Genç Erkekler kategorisinde okulumuz turnuvada yer alacaktır. Ayrıca 2. dönem yapılacak olan ilçe turnuvalarına bu branşlarda katılım sağlanacak olup hedefimiz ilçe de dereceye girebilmektir. Bu doğrultuda hazırlık maçları ve antrenmanlar ile düzenli olarak çalışmalar yapılmaktadır.