Lise FEN

Lise FEN

FEN BİLGİSİ (FİZİK – KİMYA – BİYOLOJİ)

Derslerimizi zamanın gerektirdiği teknolojik araç ve gereçleri kullanarak sunuyoruz. Bilgisayarlarımızın tamamında ders anlatım föyleri, konu testleri ve simülasyonlar olup kullanılmaktadır. Fizik  , kimya ve biyoloji  derslerinde görsel öğeler ön plana çıkarılmaya çalışılmaktadır. İnternet aktif olarak kullanılıp, daha önceden belirlenmiş olan belgeseller öğrencilere izlettirilmektedir. Ara sınıflara çalışma föyleri ve hafta sonu ödevleri hazırlanarak derslerin pekişmesi sağlanmaktadır Tüm sınıflarda ders öğretmenimizin tavsiye ettiği yayınlar aldırılmış olup derslerde uygulanmaktadır. Bu kitaplardan da ayrıca ödevler verilmektedir. Tüm ara sınıflara yapabilecekleri, yaparken de kendilerini geliştirecekleri proje ödevleri hazırlanmaktadır. Öğrencilerin yaparak öğrenmeleri hedef alınmaktadır. Böylece fen ve mühendislik konularına olan ilgileri artırılmaya çalışılmaktadır.Bu sayede ileriki yıllarda okulumuzdan mezun mucitlerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.Bunun bir kültür olarak yerleşmesine de öncülük yapılmış olunmaktadır.

Son sınıflarda yapılan sınava hazırlık çalışmaları da büyük bir titizlikle yürütülmektedir. Sınav konuları titizlikle anlatılıp test çözümleri ile pekiştirilmektedir. Öğrencilerin tek tek sorunları ile ilgilenilip bu yarışta ön sıralara geçmelerine yardımcı olunmaktadır.  Öğrencilerin başarabileceklerine inanmaları veli öğrenci okul üçgeninde desteklenmektedir. Konusunda uzman olan rehberlik biriminden alınan yardımlarla daima bir adım önde olunup problemler daha oluşmadan çözüm yolları aranmaktadır. Yıl sonu itibarı ile son yılların en yüksek sınav başarısı tüm zümre tarafından hedef alınıp bu yolda tüm zümre arkadaşlarım var gücüyle çalışmaktadır.