Ölçme-Değerlendirme

Ölçme-Değerlendirme

ÖLÇME DEĞERLENDİRME BİRİMİ

Neden Ölçme ve Değerlendirme Yapıyoruz?

Eğitim ve öğretim sürecinin ayrılmaz bir parçası olan ölçme ve değerlendirme, belirlenen eğitim hedeflerine ulaşıp ulaşılmadığına karar vermede kullanılır. Değerlendirmenin diğer amacı da öğrencinin öğrenmesini geliştirmek ve desteklemektedir. Duyarlı, doğru, uygun, destekleyici ölçme ve değerlendirme öğrenme için bir gerekliliktir.
Ölçme ve değerlendirme, öğretmenin öğrenciyi tanımasını sağlar. Öğrenciye güçlü ve zayıf olduğu alanlar konusunda geri bildirim verir.
Öğretmen ve yöneticiye geleceğe ilişkin planlar yapmasında kaynaklık eder.
Eğitim ve öğretim hizmetinin daha nitelikli yapılmasını sağlar.
Öğretmene kendini tanıması ve öğretim yöntemlerinin ne derece yeterli olduğu konusunda geri bildirim verir.

Uygulama

Her yazılı sınavı takiben öğretmenlerimiz yazılı sınavları okur ve E-Okul sistemine sonuçlarını girer. 7. günün sonunda ders öğretmeni ile öğrenci başarı durumları birebir görüşme yapılır. Her öğrenci tek tek takip edilir. Görüşme sonucuna göre Okul idaresi, Koç öğretmeni, Rehberlik Birimi bilgilendirilir. Öğrenci başarısını artırıcı çalışmalar planlanır.
Belirlenen periyotlarda TYT-AYT ve GENEL DEĞERLENDİRME(GDS) sınavları uygulanır. Deneme sınav sonuçları karşılaştırılarak öğrencinin akademik gelişimi takip edilir.

 


YÜKSEK ÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI


 Öğrencilerimizi üniversite sınavına hazırlamak amacıyla 9.sınıftan itibaren çalışmalara başlıyoruz. Özellikle 11. ve 12.sınıf öğrencilerimize deneyim kazanmaları, eksik konu-kazanımlarını görebilmeleri ve kendilerini geliştirebilmeleri için yoğun bir şekilde TYT-AYT deneme sınavları uyguluyoruz. Uygulanan bu deneme sınavlarının sonucunda öğrencilerimizin konu-kazanım eksiklerini tespit ederek gerekli takviye-telafi programlarını düzenliyoruz. Sınav sonuçlarını öğretmen-öğrenci-veli ile sınav yapıldıktan kısa bir süre sonra paylaşıyoruz.